بروشور فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی

امروزه دیگر کسی نمی تواند منکر فرصت ها و ظرفیت های مثبت موجود در فضای مجازی شود. اما در عین

بیشتر بخوانید

بروشور آسیب های فضای مجازی برای نوجوانان

هرچند فضای مجازی و بسترهای ارتباطی جدید محاسن غیر قابل انکاری دارد اما اگر والدین نسبت به حضور و استفاده

بیشتر بخوانید

کلیپ بهترین و دلنشین ترین کنسرت ایران

چند نفر از نیروهای ارتش هنگام ورود به یکی از مدارس روستایی مناطق محروم خراسان جنوبی، با این صحنه مواجه

بیشتر بخوانید