جنگ شناختی ایران و اسرائیل/ از سریال بازی، تا ترور شهید فخری زاده

متاسفانه رسانه ها ترور شهید فخری زاده را یک موضوع امنیتی جلوه می دهند؛ در حالی که اصل و اساس این ترور، جنبه شناختی دارد. بانیان در پشت پرده این جنایت در تلاش اند تا شناخت و ادراک مردم ایران را نسبت به یک موضوع خاص تغییر دهند.

بیشتر بخوانید