حرکت زیبای فرمانده نیروهای ارتش در نهبندان

امیر سرتیپ2 محمد حسین مستشاری فرمانده نیروهای ارتش در منطقه مرزی خراسان جنوبی در جریان سخنرانی خود در نماز جمعه

بیشتر بخوانید